Despre Proiect

DESPRE PROIECT

Prezentare generală

Axa prioritară: Domeniu major de intervenţie : 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”,
Titlu proiect ’’Dezvoltarea de servicii medicale integrate prin dotarea cu cabinetelor de specialitate ale centrului medical Mazel Health SRL’’
Beneficiar : SC Mazel Health SRL
Număr de referinţă / cod SMIS : 24136
Perioada de raportare 14.08.2012 -14.11.2012
OI / Regiunea de Dezvoltare: Vest ADR Vest – Agentia pentru Dezvoltare Regionala – Regiunea Vest

Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectuluiîl reprezintă îmbunătățirea calitativă și diversificarea tipurilor de servicii medicale prin introducerea unor servicii integrate în domeniul obstetrică-ginecologie, diabet, nutriție și boli metabolice, respedtiv pediatrie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

1. Dotarea cu aparatură medicală modernă a centrului medical, respectiv achiziția unui număr de 24 echipamente medicale, inclusiv program informatic, cu o valoare de 825.957,14 lei;

2. Introducerea de noi servicii medicale;

3. Creşterea gradului de accesibilitate la serviciile medicale oferite;

4. Creşterea numărului de pacienţi care să solicite serviciile medicale deserviți de 4 cabinete noi create;

5. Crearea unui număr de 7 locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă, în cadrul microîntreprinderii.

În mod specific, deci, proiectul îşi propune să asigure un nivel de dotare superior Centrului Medical “MAZEL HEALTH” SRL, prin echiparea cu tehnologie medicală de ultimă generaţie a următoarelor cabinete de specialitate din cadrul acestui centru:

  • CABINET GINECOLOGIE
  • CABINET OBSTETRICĂ
  • CABINET NEONATOLOGIE – PEDIATRIE / EXPLOATĂRI FUNCȚIONALE
  • CABINET NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE / PSIHOLOGIE

În acest mod, centrul îşi poate propune o mărire a varietăţii de servicii medicale puse la dispoziţia potenţialilor pacienţi, o capacitate mai bună de deservire a acestora şi, implicit, o creştere a numărului de clienţi. Toate obiectivele au ca termen de realizare momenul finalizării proiectului.

Cu referire la obiectivele Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” prezentul proiect este RELEVANT pentru Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” întrucât, prin obiectivul general şi obiectivele spcifice, va genera o creştere a calităţii serviciilor medicale prestate şi a gradului de accesibilitate a populaţiei deservite la standardele impuse de normele europene. De asemenea, proiectul este OPORTUN întrucât în cadrul Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” se acordă sprijin pentru proiectele care contribuie la dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii, fapt care are ca principal efect crearea de noi locuri de muncă.

Obiectiv specific 1. Dotarea cu aparatură medicală modernă a centrului medical

Proiectul presupune achiziţia de aparatură medicală nouă, în vederea eficientizării procesului de diagnosticare şi tratare, respectiv îmbunătăţirea semnificativă a actului medical şi a serviciilor medicale prestate.

Indicator de monitorizare a gradului de îndeplinire a obiectivului specific:

Indicator de rezultat:

  • Număr de echipamente achiziţionate 23 echipamente – la sfârşitul perioadei de implementare;
  • Valoarea echipamentelor performante inclusiv programe informatice: 825.957,14 lei, la sfârşitul perioadei de implementare;

Obiectiv specific 2. Introducerea de noi servicii medicale

Serviciile medicale oferite în prezent de către solicitant cuprind consultaţii de cabinet în specialităţile: medicină internă şi diabet, nutriţie, boli metabolice, ecografii abdominale, Doppler venos şi arterial (Dopplerul arterial utilizează o sondă Doppler).

Odată cu realizarea investiţiei, respectiv dotarea cu aparatură medicală a cabinetelor de specialitate, clinica medicală va presta servicii medicale în următoarele domenii de specialitate: ginecologie, obstetrică, nutriţie, psihologie, neonatologie s’i pediatrie.

Centrul medical doreşte promovarea unei abordări moderne în obstetrică-ginecologie, cu realizarea unei colaborări directe între ginecolog, nutritionist, psiholog.

Noutatea constă în oferirea unor servicii integrate de urmărire a sarcinii. Acest concept nou permite îngrijirea/asistarea mamei şi copilului simultan, pe tot parcursul sarcinii şi după naştere.

Activitatea se doreşte a fi extinsă în domeniul furnizării de servicii medicale pe următoarele specializări: ginecologie, diabet, psihologie, neonatologie şi pediatrie.

Obiectiv specific 3. Creşterea gradului de accesibilitate la serviciile medicale oferite

Pornind de la necesităţile actuale existente pe piaţa serviciilor medicale şi de la afecţiunile cu incidenţă ridicată în rândul populaţiei, se remarcă oportunitatea diversificării portofoliului de activităţi medicale, şi oferirea de servicii integrate.

Desfăşurarea acestor servicii necesită spaţii adecvate. In acest sens, crearea de noi cabinete medicale va asigura o accesibilitate sporită a populaţiei la serviciile medicale. în cazul de faţă se vor crea 4 cabinete, după cum urmează: 1 Cabinet GINECOLOGIE, 1 Cabinet OBSTETRICĂ, 1 Cabinet NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE/PSIHOLOGIE, 1 Cabinet NEONATOLOGIE-PEDIATRIE/EXPLORARI FUNCŢIONALE).

Indicator de monitorizare a gradului de îndeplinire a obiectivului specific:

Indicator de rezultat: – Număr de cabinete medicale create – 4 cabinete, la sfârşitul perioadei de implementare.

Obiectiv specific 4. Creşterea numărului de pacienţi care să solicite serviciile medicale

Îndeplinirea acestui obiectiv de importanţă majoră pentru dezvoltarea ulterioară a clinicii medicale depinde de performanţa şi calitatea dotărilor cu aparatură medicală, dar şi de calitatea cadrelor medicale ale clinicii. Astfel, echipamentele avute în vedere spre achiziţionare sunt vitale în stabilirea unui diagnostic corect şi într-o perioadă de timp cât mai rapidă, fiind considerate indispensabile actului medical.

De asemenea, personalul medical care va deservi cabinetele nou-create va fi selectat pornind de la experienţa şi notorietatea dobândită în muncă. Aceste două aspecte complementare sunt esenţiale în sporirea notorităţii clinicii medicale şi implicit în creşterea ulterioară a numărului de clienţi/pacienţi.

Obiectiv specific 5. Crearea de noi locuri de muncă

Prin realizarea proiectului se vor crea 7 noi locuri de muncă:

  • 2 posturi de medic specialist (1 ginecolog + 1 diabetolog);
  • 2 post de asistente;
  • 2 posturi de recepţionere;
  • 1 post de personal administrativ (contabilitate, administrativ-logistică).

Indicator de monitorizare a gradului de îndeplinire a obiectivului specific

Indicator de rezultat:

Numărul de locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă, în cadrul microîntreprinderii – 7 locuri de muncă nou create la sfârşitul perioadei de implementare.

Echipamente achiziţionate în perioada de raportare curentă: Nr. Bucăţi

Serie / Nr. inventar

Ecograf GE Voluson E 8, cu trei sonde incluse, lineara multifrecventa, sonda endocavitara, sonda volumetrica convexa 4D, soft BT 08, DICOM inclus, printer

1

 SN D17186

Ecograf GE C5, doppler color, 2 sonde incluse, sonda abdominala 3,5MHz, sonda endocavitara, printer

1

SN 253695WX1

Scaun ginecologic Schmitz Arco/Maquet Radius

2

SN Schmitz:C010099-N

SN Maquet:03009

Videocolposcop Leisegang model cu stand swing-o-matic, fara monitor

1

SN 11510852

Cardiotocograf Huntleigh BD 3002, cu trei transducere incluse

1

SN 714BX0300646-05

Set instrumentar pentru cabinet

2

NU ESTE CAZUL

Electrocauter bipolar Surton 200W LED Spa, cu accesorii standard

1

SN 3650112999

Autoclav Melag Vaccuclav 23B+, clasa B

1

SN 1223-B1647

Lampa consultatii Dr Mach 130, cu focus si stand mobil

2

SN 12/14393

12/14404

Set canapea consultatie cu scaun pt. doctor, Schmitz

2

NU ESTE CAZUL

Sonda pentru ecografie transfontanelara

1

SN 989653YM1

Aparat de determinare a compozitiei corporale InBody model 720

1

SN P270D04EE

Doppler portabil Huntleigh Dopplex SD2, cu doua transducere

1

SN SD2P10409313-11

Aparat pentru monitorizarea continua a glicemiei

1

Analizor determinare albuminurie

1

SN 0920412022

Aparat pentru determinarea hemoglobinei glicozilate

1

H01C12E1200034

Program informatic evidenta pacienti

1

NU ESTE CAZUL

Calculatoare medicale (inclusiv sistem de operare)

3

BenQ ETY6C01565019

OXY05043

HP 120705L0200005

OXY05044

SV 545115110000442

Echipamentele achiziţionate prin proiect au lipite autocolante cu informarea şi publicitatea, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală?

DA

……….